OVEREENKOMST CORPORIS FIT PROFESSIONAL

 1. Na het behalen van het Corporis FIT professional diploma ben je automatisch deelnemer in de Corporis Community. Dat betekent dat je een licentie krijgt en middels een raamsticker met jaartal herkenbaar bent als Corporis FIT professional. Daarnaast krijg je van ons natuurlijk jouw diploma mee voor aan de muur.
 2. Deelnemer in de Corporis Community betekent dat je aan onze kwaliteitseisen voldoet. Dat betekent dat je minimaal een workshop of event per jaar bijwoont en dat je minimaal een intervisie bijeenkomst bijwoont. Bij het goed afronden van deze jaarlijkse audits wordt je deelnemerschap telkens met een jaar verlengd en ontvang je uiteraard een nieuwe raamsticker zodat de klant ook kan zien dat jij aan de eisen voldoet.
 3. Corporis FIT professionals worden op de Corporis site met contactgegevens genoemd, zodat clienten jou makkelijk kunnen vinden en weten dat je aan de eisen voldoet. Daarnaast ontvangen Corporis FIT professionals leads via de site en profiteren ze van de overkoepelende marketing- en pr-activiteiten.
 4. Elke Corporis FIT-professional heeft ook een eigen inspanningsverplichting om FIT onder de aandacht te brengen van de consument.
 5. Corporis FIT professionals betalen voor hun deelname een jaarlijkse fee van 595 euro of in maandelijkse termijnen (min. 12 maanden) van 52,50 per maand.
 6. Corporis FIT professionals krijgen de mogelijkheid collega’s te ontmoeten en informatie en ervaringen met elkaar te delen op onze evenementen en intervisies.
 7. Deelnemers in de Corporis Community verplichten zich voorts per client een werkboek aan te schaffen, waarmee ze hun coaching kunnen starten en aan het eind mee kunnen meegeven aan hun client.
 8. Corporis FIT professionals zijn verplicht zich te houden aan de tariefstelling zoals vermeld op de site voor hun clientèle.
 9. Deelname aan Corporis Community kan beëindigd worden middels schriftelijke opzegging uiterlijk drie maanden voor afloop overeenkomst. Het predikaat FIT-coach mag per moment van beëindiging niet meer gevoerd worden. Noch direct, noch indirect daarna verwijzen of als zodanig betrokken zijn. Bij het overtreden van deze voorwaarden na beëindigen, zal een direct opeisbare boete gelden van 300 euro per dag dat deze overtreding voortduurt, ingaande op de dag nadat wij jou hiervan in kennis hebben gesteld, onverminderd het recht voor Corporis BV op directe en of indirect geleden en te lijden schade. De fee voor deelnemerschap over de resterende periode die reeds is voldaan, zal niet worden terugbetaald door Corporis BV.
 10. Corporis deelnemers gaan automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals die door Corporis zijn gecommuniceerd op haar site en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer78498570 en op de site staan opgenomen.
 11. Corporis deelnemers kunnen tegen gereduceerd tarief gebruik maken van de aangeboden extra opleidingen en de Insights profielen.
 12. Jouw FIT-cliënten mogen bovendien meeprofiteren van speciale afspraken tussen Corporis BV en derden, zoals bijvoorbeeld kortingen bij sportscholen en voedingsarrangementen.
 13. Als blijkt dat je niet meer voldoet aan de kwaliteitseisen die Corporis aan haar deelnemers stelt, zullen wij jou hier onverwijld schriftelijk van in kennis stellen en het gesprek met je aangaan om te kijken of we dit kunnen oplossen. Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen we helaas de overeenkomst moeten ontbinden en zul je als Corporis FIT professional van onze site worden verwijderd en mag je jezelf geen (Corporis) FIT professional meer noemen of je als zodanig presenteren. Bij het overtreden van deze voorwaarden na beëindigen, zal een direct opeisbare boete gelden van 300 euro per dag dat deze overtreding voortduurt, ingaande op de dag nadat wij jou hiervan in kennis hebben gesteld, onverminderd het recht voor Corporis BV op directe en of indirect geleden en te lijden schade. De fee voor deelnemerschap over de resterende periode die reeds is voldaan, zal niet worden terugbetaald door Corporis BV.