FIT coach worden2022-01-27T11:40:01+00:00

FIT-COACH WORDEN?

Iedereen met een professionele achtergrond in coaching, psychologie, sport en/of een medische achtergrond kan FIT-coach worden.

Corporis BV is een organisatie die zich inzet voor het effectief en duurzaam bestrijden van overgewicht en die daarvoor (gelimiteerd) professionals door het hele land opleidt. FIT (Functional Imagery Thinking) is een belangrijke pijler binnen Corporis BV. Daarnaast worden echter ook ondersteunende en complementaire trainingen gegeven, zodat elke professional die een training bij Corporis BV volgt in staat is met zijn cliënt het meest optimale (en blijvende) resultaat te behalen, maar tevens ook het beste uit zichzelf en/of praktijk te halen.

Een uitgekiend selectie- en controlesysteem moet bovendien de kwaliteit van de geleverde dienst aan de cliënt waarborgen. Een jaarlijkse audit, bijscholingscursussen, intervisies en (leerzame)evenementen zijn dan ook verplichte onderdelen voor hen die zich FIT-coach mogen noemen.

Zie voor kosten en mogelijke cursusdata bij ‘Agenda’.

Kwaliteit als kenmerk

FIT-coaches weten zich te allen tijde gesteund door een enthousiast team van ondersteunende medewerkers en (gast)docenten die gespecialiseerd zijn op hun vakgebied en binnen bepaalde trainingen – waar nodig- worden ingezet. Zo zorgt Corporis BV er voor dat aan de door Corporis BV gestelde kwaliteitseisen blijvend kan worden voldaan.

Meld je nu aan!

klik hier

FIT stimuleert en motiveert jouw cliënten om:

Meer te bewegen

Gezonder te eten

Een slanker, fitter en gelukkiger mens te worden


1

Start met FIT

Leer de basis

De FIT opleiding tot FIT coach duurt in totaal drie dagen. Daarvan zijn er 2 trainingsdagen en 1 terugkomdag voor toetsing. Tijdens de trainingsdagen wordt jou geleerd om jouw motivational interviewing technieken optimaal te gebruiken en zo de FIT coachingtechnieken te beheersen.


2

De skills

Dit kun je dan

Aan het eind van de opleiding zou jij in staat moeten zijn om:

1. Het concept en de wetenschappelijke basis van FIT te begrijpen
2. Je motivational skills weer up and running te hebben
3. Zelfregulatie van motivatie te trainen waarmee jouw cliënten hun eigen gekozen doelen kunnen halen door gebruik te maken van gepersonaliseerde beelden
4. ‘Huiswerk’ maken voor de cliënt om sociaal support vanuit de omgeving te ondersteunen, bijvoorbeeld door het maken van foto’s, opnames, beeldvorming, audio boodschappen etc.
5. Het verhogen van bewustwording middels beelden en het opwekken van levendige en doelbewuste, motiverende beelden
6. Inzicht geven in het gebruiken van verbeeldingskracht  bij eetaanvallen
7. Het gebruik van beelden als motivatie op het moment dat het gewichtsverlies langzamer gaat
8. FIT succesvol te integreren in jouw dagelijkse praktijk en bij jouw cliënten


3

Met begeleiding

Certificering

Na het volgen van de 2-daagse training, lever je uiterlijk binnen een maand bij jouw docent de eerdergenoemde video opnames van FIT-sessies aan ter beoordeling. Indien je daarbij tegen problemen aanloopt, volg je zo nodig een aanvullende supervisie sessie. Daarna zien we je graag op de 1 daagse terugkomdag waar we jouw vaardigheden en kennis toetsen met een schriftelijke test.
Heb je voldoende vaardigheden getoond in praktijk (video-opname) en theorie (examen) dan ontvang je daarna het certificaat als gediplomeerd FIT coach, word je direct op de Corporis site vermeld en mag je aan de slag met deze effectieve aanpak van overgewicht!

Vraag en antwoord

Hiernaast vind je de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Stuur die dan naar info@corporis.academy en we beantwoorden hem zo spoedig mogelijk.

Er geldt een
maximum aantal coaches
per regio
Staat jouw vraag er niet bij?2021-05-07T09:22:10+00:00

Stel hem aan Corporis BV via: info@corporis.academy Wij zullen jouw vraag zo snel mogelijk beantwoorden.

Ik heb nog geen antwoord op mijn mail gehad?2021-05-07T09:56:29+00:00

We streven ernaar om binnen één werkdag antwoord te geven op vragen en aanmeldingen. Check voor de zekerheid je SPAM mocht je nog geen antwoord hebben gehad. Ben je bang dat er iets is mis gegaan, neem dan contact met ons op.

Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens?2021-05-07T09:55:16+00:00

De volgende gegevens worden door Corporis Academy vastgelegd:

NAW gegevens; naam adres woonplaats

Telefoonnummer, contact met secretariaat
Geboortedatum, geboorteplaats, diploma gegevens en ID gegevens
Email contact secretariaat, docenten, aanbod scholingen
Rekeningnummer debet en credit opleidingskosten

Bewaar termijn gegevens:
Toetsuitslagen 3 jaar
Persoonsgegevens 3 jaar
Facturen 7 jaar
Diploma’s onbeperkt

Wat zijn de Algemene Voorwaarden?2021-06-07T09:12:43+00:00

Lees hier de Algemene Voorwaarden

Wat houdt de samenwerkingsovereenkomst tussen Corporis en FIT coaches in?2021-06-03T08:29:22+00:00

Lees hier de voorwaarden voor samenwerking FIT coaches met Corporis. Hiervan wordt uiteraard voorafgaand aan de cursus tot FIT-coach een papieren (ondertekende) overeenkomst opgesteld en meegegeven.

Als ik het aanmeldformulier invul voor een intakegesprek, ben ik dan meteen ingeschreven voor de opleiding?2021-05-07T09:46:38+00:00

Nee, je kunt je vrijblijvend aanmelden voor een intakegesprek. Pas daarna vul je een inschrijfformulier voor de opleiding in en sta je ingeschreven.

Kan ik een (gewaarmerkte) kopie van mijn diploma krijgen?2021-09-07T14:45:22+00:00

Het diploma wordt uitgegeven door Corporis Academy en worden geregistreerd in ons diploma register. Een  (gewaarmerkt) kopie van een diploma is verkrijgbaar en kost 25 euro.

Help, ik beschik niet over de vereiste motivational interviewing techniek?2021-05-07T09:45:44+00:00

Beheersing van de motivational interviewing techniek is voorwaarde om te participeren in de trainingen voor FIT. Beheers je die techniek nog niet? Geen paniek. Voorafgaand aan jouw FIT training kun je separaat een motivational interviewing cursus volgen. Leg je die met goed gevolg af, dan kun je starten met je opleiding tot FIT-coach. Zie ook ons cursus-aanbod.

Kan ik vrijstelling krijgen op bepaalde onderdelen?2021-05-07T09:45:24+00:00

Nee, wij verlenen geen vrijstelling voor onderdelen in het FIT programma. Het programma is een samenhangend geheel en niet als losse modules te volgen.

Kan ik een mondeling examen afleggen in plaats van een schriftelijk?2021-05-07T09:44:46+00:00

Nee, dit is niet mogelijk.

Wat is de studiebelasting?2021-05-07T09:45:05+00:00

De geschatte studiebelasting voor de FIT-opleiding is 38 uur.  Gemiddeld ben je vier dagen met de opleiding bezig.

Worden de modules 1 voor 1 afgehandeld of lopen de dagen allemaal door elkaar heen?2021-05-07T09:44:28+00:00

De modules worden niet 1 voor 1 afgehandeld, maar in een logische volgorde aangeboden. Wat je leert in de Module Gedragsverandering gebruik je bijvoorbeeld de keer erna bij de Module Coaching. We vinden het belangrijk dat de modules met elkaar samenhangen en geen losse onderdelen zijn.

Zijn de opleidingskosten aftrekbaar bij de belasting?2021-05-07T09:44:05+00:00

Als je een opleiding volgt voor jouw werk, zijn de studiekosten voor een deel fiscaal aftrekbaar. Werkgevers kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een vermindering van de af te dragen loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) als hun medewerkers een opleiding volgen. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de Belastingdienst. Voor particulieren geldt een maximale aftrek van € 15.000,- voor studiekosten met een drempel van € 250,-. Je mag jouw studiekosten en andere scholingsuitgaven vaak onder voorwaarden opgeven bij je belastingaangifte. Neem voor de actuele fiscale mogelijkheden contact op met je belastingadviseur of de belastingtelefoon 0800 – 05 43.

Wat voor soort examens worden er afgenomen?2021-05-07T09:43:44+00:00

Er is 1 schriftelijke toets, een rollenspel en een visuele toets op basis van aangeleverd video-studiemateriaal na afronding van de driedaagse training. Het videomateriaal betreft het begeleiden van een cliënt en hierop reflecteren.

Is er een beroepsvereniging voor FIT-coaches?2021-05-07T09:32:01+00:00

Nee, er is nog geen beroepsvereniging. Echter dit sluiten we in de toekomst niet uit en we zijn bezig om een beroepsprofiel aangemaakt te krijgen. Dit is in de toekomst namelijk van belang om voor vergoeding van verzekeraars in aanmerking te komen.

Hoe vaak mag ik herkansen?2021-05-07T09:43:05+00:00

Je kunt een toets 2 keer herkansen.

Zit het examengeld inbegrepen bij het lesgeld?2021-05-07T09:42:43+00:00

Deelname aan de toetsen is inbegrepen in het lesgeld. Mocht je een toets niet in één keer halen, dan kun je herkansen. Deelname aan een herkansing kost 95,-

Kan ik in termijnen betalen?2021-05-07T09:41:55+00:00

Dat is helaas niet mogelijk. Na aanmelding doe je een aanbetaling van 250 euro. Vier weken voor aanvang van de opleiding moet het cursusgeld in zijn geheel voldaan zijn.

Hoe kan ik me aanmelden?2021-05-07T09:41:30+00:00

Vul het aanmeldformulier in (klik hier). Vervolgens plannen we een telefonisch intakegesprek. Tijdens dat gesprek heb je de gelegenheid om eventuele vragen te stellen over de opleiding en bespreken we je vooropleiding. Daarna krijg je een inschrijfformulier toegestuurd. Pas als je die hebt geretourneerd sta je ingeschreven.

Ik ben beroepsprofessional en ben geïnteresseerd om een paar losse dagen te volgen als bij- of nascholing. Kan dat?2021-05-07T09:40:31+00:00

Je kunt dan niet instromen in de opleiding tot FIT-coach. Wel kun je losse masterclasses volgen. Zie het overzicht met trainingen.

Is het mogelijk de opleiding incompany te volgen?2021-05-07T09:39:55+00:00

Ja, dat is mogelijk. Stuur daarvoor een verzoek via info@corporis.academy. We bespreken graag de mogelijkheden.

Voor wie is de opleiding geschikt?2021-09-07T14:52:22+00:00

De opleiding is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in een gezonde leefstijl en die energie krijgt van het begeleiden van mensen naar een gezondere en actievere leefstijl. De opleiding kan uitstekend gevolgd worden door mensen met uiteenlopende MBO- en HBO-beroepsachtergronden zoals: diëtisten, fysiotherapeuten, oefentherapeut Cesar, praktijkondersteuners huisarts, verpleegkundigen, (toegepast) psychologen, sportprofessionals, coaches, HR-medewerkers, ARBO-medewerkers.

Kan ik de opleiding volgen als bij- of nascholing?2021-05-07T09:38:20+00:00

Dat is zeker mogelijk. Als er meerdere deelnemers van een bepaalde beroepsgroep zijn dan kijken we naar mogelijkheden voor accreditatie. Mail naar info@corporis.academy. Tot 2022 zijn er bovendien mogelijkheden om de studiekosten fiscaal af te trekken.

Waar kan ik de opleiding volgen?2021-05-07T09:37:34+00:00

De trainingen worden door het hele land gegeven. Een overzicht hiervan staat op agenda op de website (klik hier). Daar maken we ook nieuwe trainingen, plaatsen, groepen en events bekend.

Kan ik op een reservelijst worden geplaatst voor een groep die vol is?2021-05-07T09:36:52+00:00

Na een vrijblijvend intakegesprek is het mogelijk om op een reservelijst te worden geplaatst.

Hoe groot zijn de groepen?2021-05-07T09:38:41+00:00

Voor een maximale interactie werken we met een maximum van 18 deelnemers per groep.

Wat zijn de toelatingseisen?2021-05-07T09:35:39+00:00

Om deel te kunnen nemen aan de FIT-training moet je een professionele achtergrond hebben in de paramedische zorg, medische zorg, maatschappelijke hulpverlening, praktijkondersteuning (huisarts), psychologie, diëtetiek, coaching, sport, gezondheids- of communicatiewetenschappen en HR. Daarnaast moet je motivational interviewing beheersen en is een intake gesprek altijd een onderdeel van de toelating, evenals een samenwerkingsovereenkomst.

Kijk hieronder bij Agenda voor het cursusaanbod
Go to Top